Bůh Sobek

Staroegyptská kultura má silné vazby na nádhernou řeku Nil. Kultura se točila kolem zaplavení řeky a plodnosti, kterou poskytovala. Není divu, že se tato myšlenka v egyptském náboženství projevila tím, že měla podobu boha Sobeka samotného.

Bůh začínal jako místní božstvo, ale stal se nepředstavitelně klíčovým pro kulturu kvůli jeho spojení s řekou Nil. Jeho popularita během Říše středu výrazně stoupla. Jeho mytologie ovlivnila krále a politiku starověku. Ukázalo se, že je to značný bod v roli Sobka v egyptské kultuře.

Historie Sobek

Bůh se těší dlouhodobé přítomnosti v Egyptské staré říši (2686–2181 př. N. L.). Několik různých pyramidových textů Staré říše zmiňuje boha. Kouzlo 317 od čtenářů chválí Faraona a cituje ho jako živé ztělesnění krokodýlího boha.

Egyptští lidé uctívali boha a spojovali jej s krokodýlem nilským. Kvůli jeho spojení s řekou ho také uctívali jako sílu plodnosti a armády. Jakkoli byl bůh divoký, lidé ho stále považovali za laskavé božstvo.

Starověcí Egypťané věřili, že je bůh ochrání před nebezpečím, které představuje řeka Nil. Díky tomu získal bůh během Říše středu skutečnou moc. Ale lidé uctívali Sobka ze samotné Staré říše.

Kult Sobeka

Jeden z prvních kultů ve starověkém Egyptě byl kult Sobek. Bůh se poprvé objevil v pečeti z doby vlády krále Narmera, prvního vládce první dynastie. Těsnění předvádí krokodýly Nilu čelící specificky tvarované svatyni. Později se tato svatyně stala symbolem starověkého města Shedet (současný Fayum).

Po skončení Staré říše se bůh Sobek proslavil jako místní božstvo Sumenu, lokality v thébské oblasti. Sobekovi následovníci ho tam uctívali od doby Hérakleopolitany.

Byla to doba, kdy Egyptu z oblasti Delty vládly devíti a deset dynastií. Ale to skončilo tím, že dynastie ovládala Thanské krále 11. stoletím nad Horním a Dolním Egyptem.

Za vlády Amenemhata III se kult Sobka na Sumenu nesmírně rozrostl a stal se druhým nejpopulárnějším kultem po Shedetu.

Vzestup Sobka

Období Středního království vidělo vzestup boha Sobka o značné množství. Úzce to souviselo s vládou faraona Amenemheta III. Texty pyramid Staré říše spojovaly Unase (Sobka) s vodou, povodní a plodností. Tyto vlastnosti stvrdily božský význam za vlády faraona Amenemheta III.

Texty rakví několikrát zmiňují Sobeka. Vzestup popularity boha lze spojit s přemístěním egyptského hlavního města. Za vlády Amenemheta I se hlavní město přesunulo z Théb do Itjawy ve Fayyumu.

Fayyum byla oáza, která se kvůli své plodnosti silně spoléhala na Nil. Krokodýli byli původem ze země a historici v regionu objevili několik krokodýlích mumií.

Tato oblast proto zvláště považovala za zdroj života řeku Nil. Amenemhet III věnoval pečlivou pozornost měření vodních hladin řeky. Kromě toho vybudoval kanály a retenční zdi pomocí Nilometru instalovaného u Druhého katarakty. Lidé však nechali množství vody přivedené řekou až k bohům.

Blízký vztah Sobka s Nilem nenechal žádnou otázku o jeho roli v době vlády faraona. Amenemhet III věřil, že bez přízně Sobka jeho kapitál a království zahynou. Proto nařídil stavbu chrámu pro Sobeka, který by uctíval božstvo.

Velký historik Hérodotos navštívil Fajjúm a psal o masivním komplexu márnice. Poznamenal, že komplex byl „větší, než mohl popsat“. Komplex měl 12 uzavřených kurtů, patnáct set místností nad i pod zemí.

Fúze boha Sobeka

Mnoho dalších archeologických důkazů dokazuje důležitost Sobka během Říše středu. V tomto období navíc došlo k fúzi boha s bohem se sokolí hlavou Horem. Tato fúze přivedla Sobeka ještě blíže k egyptským králům a dala mu významnější místo na výsluní.

Tato fúze pozvedla složitost božské přirozenosti v egyptské kultuře. Vede to k jeho zařazení do božské trojice Horus a jeho rodiče, Osiris a Isis.

Sobkovo spojení s Ra mu získalo roli slunečního božstva v náboženství. Později toto spojení dále posílil výskyt Sobek-Ra, fúze Sobka s přímým bohem slunce Ra. Sobek-Horus zvítězil v celé Nové říši a do popředí se dostal za vlády posledních dynastií. Navzdory pádu egyptských rodových dynastií během ptolemaiovského a římského Egypta uctívání Sobka a Sobek-Ra trvalo.

Cult Centra

De hele regio Faiyum diende als een groot cultcentrum van Sobek-aanbidding. Verschillende steden in Faiyum ontwikkelden hun versies van god, waaronder Soknebtunis in Tebtunis en Sokonnokonni in Bacchias. Mensen aanbaden Sobek Shedety als de belangrijkste beschermheer in Crocodilopolis (Egyptische ‚Shedet‘).

Historici geloven dat Ptolemaeus II de inspanning heeft geleverd om de belangrijkste tempel van Sobek te vergroten. De hoofdtempel had speciale priesters die Sobek dienden en titels genoten als „profeet van de krokodillengoden“.

Kom Ombo in het zuiden van Egypte was een ander groot cultuscentrum van Sobek tijdens de Ptolemeïsche en Romeinse periode. Mensen noemden de tempel op deze plek „Per-Sobek“, wat het „huis van Sobek“ betekent.

Conclusie

Sobek was een machtige godheid die zijn patroondier, de agressieve Nijlkrokodil, eer aan deed. Verschillende mythen vieren echter ook groots zijn welwillendheid jegens de mensen. Sommige verhalen geven aan dat Sobek degene was die de ledematen van Osiris verenigde. Later zag Sobek ook associatie met Isis als genezer van de overleden Osiris. Deze associatie deed mensen geloven dat Sobek ook een beschermende godheid was die voor hen zou zorgen en elk kwaad zou afweren. De evolutie van Sobek door de geschiedenis heen geeft ons een opwindend inzicht in de politiek en religie van het oude Egypte.

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..